Welcome To
The Netherlands Chapter
Facebook Twitter LinkedIn Email Share

Visie en missie

Onze visie op de toekomst is dat turnaround van bedrijven op een steeds professionelere wijze gaat plaatsvinden. Juridisch zijn er ontwikkelingen (verhuurconstructie, pre-pack etc.), maatschappelijk zijn trends waarneembaar die hechten aan het belang van het behoud van continuïteit en werkgelegenheid en economisch is het voor stakeholders van belang waarde te behouden en veilig te stellen. Hiervoor is het nodig dat de professionals rondom turnaround vanuit verschillende disciplines (juridisch, bedrijfseconomisch, financiers en interim managers) meer en beter gaan samenwerken om waarde en werkgelegenheid te behouden.

Gezien de enorme professionele ontwikkelingen is het een uitdaging alle kennis up to date te houden en elkaar in de professionele wereld goed te kennen. Omdat steeds meer bedrijven internationaal zaken doen is het ook van belang kennis te hebben van internationale regelgeving en een netwerk te hebben in internationaal verband.

Het is onze missie om professionals in turnaround te verenigen en te verbinden met als doel de dienstverlening aan bedrijven en organisaties die in een turnaround situatie dreigen te komen of al zijn gekomen optimaal te kunnen aanbieden. Dit betekent concreet op professioneel niveau, op open en transparante wijze en in goed overleg tussen de professionals en de betrokken bedrijven en stakeholders.

TMA Nederland zal hiertoe bijeenkomsten organiseren die de professionaliteit waarborgen en verhogen en het kennisnetwerk verbreden en verdiepen. Daarnaast kan TMA Nederland als professioneel platform mede richting kan geven aan opinie- en besluitvorming omtrent wet- en regelgeving. Verder willen we onze leden platform en gelegenheid bieden op internationaal niveau hun kennis en netwerk te ontwikkelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een maatschappelijk relevante rol, doordat werkgelegenheid en waarde zoveel als mogelijk worden behouden en hersteld.

Feb
5

2020 TMA Distressed Investing Conference

Las Vegas, NV United States
Sep
30

The Annual: TMA's 32nd Annual Conference

Boston, MA United States
Feb
5

TMA Cincinnati: Forecasting the Future

Cincinnati, OH United States
Mar
4

TMA Cincinnati: March Members Lunch

Cincinnati, OH United States

This week is the last week to register for the Advance Conference Rate for #TMADIC. Connect with almost 1,000 poten… https://t.co/Id04QLGr0p

The January/February #JCR issue is now live for all #TMAMembers via Learning Link! Read "Six Keys to Successful Dis… https://t.co/8tb3Llw1Fm

The speakers at #TMADIC have been announced! Register today and attend Education Sessions featuring panelists from:… https://t.co/MjzG0GHwVo

You can still sign up for the #TMA Golf Scramble at #TMADIC. Golfers will enjoy friendly competition and continued… https://t.co/tk7Ys74BoI

We're accepting entries for the #Turnaround and #Transaction of the Year Awards, the most prestigious awards in the… https://t.co/daQvLOdB5k