Welcome To
The Netherlands Chapter
Facebook Twitter LinkedIn Email Share

Visie en missie

Onze visie op de toekomst is dat turnaround van bedrijven op een steeds professionelere wijze gaat plaatsvinden. Juridisch zijn er ontwikkelingen (verhuurconstructie, pre-pack etc.), maatschappelijk zijn trends waarneembaar die hechten aan het belang van het behoud van continuïteit en werkgelegenheid en economisch is het voor stakeholders van belang waarde te behouden en veilig te stellen. Hiervoor is het nodig dat de professionals rondom turnaround vanuit verschillende disciplines (juridisch, bedrijfseconomisch, financiers en interim managers) meer en beter gaan samenwerken om waarde en werkgelegenheid te behouden.

Gezien de enorme professionele ontwikkelingen is het een uitdaging alle kennis up to date te houden en elkaar in de professionele wereld goed te kennen. Omdat steeds meer bedrijven internationaal zaken doen is het ook van belang kennis en een netwerk te hebben in internationaal verband.

Het is onze missie om professionals in turnaround te verenigen en te verbinden met als doel de dienstverlening aan bedrijven en organisaties die in een turnaround situatie dreigen te komen of al zijn gekomen optimaal te kunnen aanbieden. Dit betekent concreet op professioneel niveau, op open en transparante wijze en in goed overleg tussen de professionals en de betrokken bedrijven/stakeholders.

TMA zal hiertoe bijeenkomsten organiseren die de professionaliteit waarborgen en verhogen en het kennisnetwerk verbreden en verdiepen. Daarnaast kan TMA als professioneel platform mede richting kan geven aan opinie en besluitvorming omtrent wet- en regelgeving. Verder willen we onze leden platform en gelegenheid bieden op internationaal niveau hun kennis en netwerk te ontwikkelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een maatschappelijk relevante rol, doordat werkgelegenheid en waarde zoveel als mogelijk worden behouden en hersteld.

February
7
2018

2018 TMA Distressed Investing Conference

Las Vegas, NV United States
February
21
2018

TMA Europe's Eastern European Conference

Bucharest, Romania
May
8
2018

2018 TMA NOW Summit

Chicago, IL United States
September
26
2018

The Annual: TMA's 30th Annual Conference

Colorado Springs, CO United States

Read the Journal of Corporate Renewal on the go! Download the #TMA #JCR app today! https://t.co/vYJKt6RgC0 https://t.co/xkCbOiRE2e

.@TMANYC member Marti P. Murray of @MurrayAnalytics was featured in the JCR's Snapshots article… https://t.co/1Lie4JLaDK

Edi Grgeta & Konstantin Danilov of @analysisgroup along with Christopher Colorado discuss the 2015 sale-leaseback… https://t.co/PkI9r1aj72

Ritchie Bros. sells US$50+ million of equipment in final Fort Worth, TX auction of 2017 https://t.co/101S7QUCSe

Glad you were able to attend! @ceikey8 https://t.co/9tXAz6pgSE